PUSTĚJOVSKÝ A KADLEC
A
DVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

 


O NÁS

Vítáme Vás na webových stránkách advokátní kanceláře Pustějovský a Kadlec.

Naše advokátní kancelář je sdružením advokátů Mgr. Ondřeje Pustějovského a Mgr. Davida Kadlece ve smyslu § 14 zákona o advokacii.

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby zejména v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního a správního. Významnou část agendy představuje zpracovávání smluvní dokumentace, posuzování a revize smluv předložených klientům třetí stranou, poskytování právního poradenství a služeb v oblasti obchodních korporací, uplatňování pohledávek a dalších nároků, jakož i zastupování klientů v civilním, správním i rozhodčím řízení.