PUSTĚJOVSKÝ A KADLEC
A
DVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

 


ADVOKÁTI

Mgr. Ondřej Pustějovský 

Ondřej Pustějovský je advokát zapsaný v České advokátní komoře pod č. osv. 12893. Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci advokátní kanceláře se úžeji zaměřuje na právo obchodních korporací (práva společníků obchodních společností, úpravy společenských smluv, inkorporace, apod.), obchodní závazkové právo (uplatňování pohledávek a dalších práv, příprava a revize smluv), pracovní a správní právo.                                       

 


Mgr. David Kadlec

David Kadlec je advokát zapsaný v České advokátní komoře pod č. osv. 15291. Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci advokátní kanceláře se úžeji zaměřuje na občanské právo, pracovní právo a insolvenční právo. S ohledem na bohatou spolupráci s několika realitními kancelářemi se specializuje na problematiku nemovitostí (zejména jejich převody a poskytování souvisejících právních služeb včetně zajišťování advokátní úschovy kupní ceny).